Budynek mieszkalny przy ul. Orkana 9 w Kielcach

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projekt, który obejmował między innymi:
- usunięcie płyt azbestowo-cementowych wraz z dociepleniem z wełny mineralnej
- docieplenie ścian szczytowych
- wymianę okien piwnicznych
- wymianę obróbek blacharskich
- wykonanie przełożenia opaski wokół budynku na nową podsypkę
- usunięcie tynku nakrapianego
- naprawę tynku w loggiach i na cokole
- malowanie konstrukcji wiatrołapów
- dobranie kolorystyki i malowanie zewnętrzne

referencje ul. Orkana 9

referencje ul. Orkana 9 w Kielcach

Komenda Wojewódzka Policji

Nasze Biuro projektów wykonało kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskało decyzję o pozwoleniu na budowę.

Zadanie obejmowało wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej oraz charakterystykę energetyczną.

referencje

referencje, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach