Kontakt

Biuro Projektów PRO-DETAN

inż. Andrzej Grudzień
mgr inż. Małgorzata Grudzień
mgr inż. arch. Iwona Podlasińska

25-421 Kielce ul. Morcinka 27B

tel./fax 41 369 10 98

tel. kom. biuro 721 152 785

tel. kom. 601 49 36 49

NIP: 657-288-45-17

e-mail: prodetan@adres.pl