Archiwa tagu: sitkówka

Oczyszczalnia ścieków dla m. Kielc w miejscowości Sitkówka

Przedstawimy największą z projektowanych. Jest to rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „Sitkówka” dla miasta Kielce. Projekt ten finansowany był przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności. W naszym biurze projektowaliśmy część budowlaną oczyszczalni. Technologię zaprojektowały firmy specjalistyczne.

Projekt budowlany wykonany został w roku 2008 i w tym samym roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. W latach 2009-2010 trwało wykonywanie projektów wykonawczych równocześnie z budową na zasadach warunków kontraktowych FIDIC.

W ramach projektu opracowano również projekt architektoniczno-budowlany budynku technicznego z częścią administracyjną.