Budynek mieszkalny przy ul. Toporowskiego 79

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projekt, który obejmował między innymi:
- demontaż tynków zewnętrznych na ścianach wschodniej i zachodniej
- wymianę okien piwnicznych
- naprawę tynków na cokole i ścianach szczytowych
- dociepleniu, kołkowaniu ścian na całym budynku
- nałożenie tynku mineralnego
- naprawę balkonów
- wymianę odgromienia pionowego na ścianach
- wymianę pasa papy przy rynnie
- malowanie, dobranie kolorystyki
- wymianę opaski wokół budynku

Budynek mieszkalny przy ul. Toporowskiego 81 w Kielcach

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projket, który obejmował między innymi:
- demontaż okładzinowych płyt azbestowo-cementowych
- docieplenie ścian
- usunięcie tynku nakrapianego na ścianach osłonowych
- malowanie farbą silikatową
- naprawa płyt balkonowych
- wymiana okien piwnicznych
- przebicie otworów wentylacyjnych dla stropodachu, montaż kratek wentylacyjnych
- wymiana obróbek blacharskich
- zabezpieczenie antykorozyjne
- malowanie
- wymiana zwodów odgromienia pionowego

referencje ul. Toporowskiego 81 w Kielcach

remont elewacji przy ul. Toporowskiego 81 w Kielcach

Budynek mieszkalny przy ul. Klonowa 48 w Kielcach

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projekt, który obejmował między innymi:
- demontaż tynków zewnętrznych
- naprawę tynków na cokole i ścianach szczytowych
- docieplenie ścian szczytowych
- osiatkowanie budynku
- nałożenie tynku mineralnego o strukturze „baranek”
- naprawę balkonów
- naprawę obróbek blacharskich
- malowanie
- naprawę studzienek doświetlających piwnice

 

Budynek mieszkalny przy ul. Orkana 9 w Kielcach

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projekt, który obejmował między innymi:
- usunięcie płyt azbestowo-cementowych wraz z dociepleniem z wełny mineralnej
- docieplenie ścian szczytowych
- wymianę okien piwnicznych
- wymianę obróbek blacharskich
- wykonanie przełożenia opaski wokół budynku na nową podsypkę
- usunięcie tynku nakrapianego
- naprawę tynku w loggiach i na cokole
- malowanie konstrukcji wiatrołapów
- dobranie kolorystyki i malowanie zewnętrzne

referencje ul. Orkana 9

referencje ul. Orkana 9 w Kielcach

Budynek mieszkalny przy ul. Toporowskiego 83 w Kielcach

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projekt, który obejmował między innymi:
-usunięcie płyt azbestowo-cementowych wraz z ociepleniem z wełny mineralnej na ścianach zewnętrznych oraz docieplenie tych ścian
- kołkowanie istniejącego ocieplenia ze styropianu
- wymianę okien piwnicznych, obróbek blacharskich, wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wiatrołapów

Budynek mieszkalny przy ul. Orkana 26 w Kielcach

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projekt, który obejmował między innymi:
- usunięcie ścian zewnętrznych skorodowanej, lokalnie obsypanej wyprawy tynkarskiej
- wykonanie drugiej warstwy izolacji termicznej – system bezspoinowy
- wymiana okien piwnic, obróbek blacharskich, odtworzenie opaski wokół budynku, naprawa tynków zewnętrznych na cokole i w loggiach, naprawę płyt balkonowych, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie z zewnątrz ścian całego budynku.

referencje Orkana 26

Budynek mieszkalny w Kielcach przy ul. Nałkowskiej 6

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projket, który obejmował między innymi:
- usunięcie z powierzchni ścian skorodowanej, lokalnie odspojonej wyprawy tynkarskiej, następnie wykonanie drugiej warstwy izolacji termicznej wg bezspoinowego systemu ociepleń
-usunięcie z powierzchni ścian izolacji termicznej wraz z wyprawą elewacyjną, a następnie wykonanie nowej izolacji termicznej wg bezpoinowego systemu dociepleń
-wymianę okein piwnic, obróbek blacharskich, odtworzenie opaski wokół budynku, naprawę tynków zewnętrznych na cokole i loggiach, naprawę płyt balkonowych loggi, zabezpieczenia antykorozyjne, malowanie zewnętrzne.

referencje Nałkowskiej 6 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji

Nasze Biuro projektów wykonało kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskało decyzję o pozwoleniu na budowę.

Zadanie obejmowało wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej oraz charakterystykę energetyczną.

referencje

referencje, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach