Budynek mieszkalny przy ul. Toporowskiego 79

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projekt, który obejmował między innymi:
– demontaż tynków zewnętrznych na ścianach wschodniej i zachodniej
– wymianę okien piwnicznych
– naprawę tynków na cokole i ścianach szczytowych
– dociepleniu, kołkowaniu ścian na całym budynku
– nałożenie tynku mineralnego
– naprawę balkonów
– wymianę odgromienia pionowego na ścianach
– wymianę pasa papy przy rynnie
– malowanie, dobranie kolorystyki
– wymianę opaski wokół budynku

Budynek mieszkalny przy ul. Toporowskiego 81 w Kielcach

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projket, który obejmował między innymi:
– demontaż okładzinowych płyt azbestowo-cementowych
– docieplenie ścian
– usunięcie tynku nakrapianego na ścianach osłonowych
– malowanie farbą silikatową
– naprawa płyt balkonowych
– wymiana okien piwnicznych
– przebicie otworów wentylacyjnych dla stropodachu, montaż kratek wentylacyjnych
– wymiana obróbek blacharskich
– zabezpieczenie antykorozyjne
– malowanie
– wymiana zwodów odgromienia pionowego

referencje ul. Toporowskiego 81 w Kielcach
remont elewacji przy ul. Toporowskiego 81 w Kielcach

Budynek mieszkalny przy ul. Klonowa 48 w Kielcach

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projekt, który obejmował między innymi:
– demontaż tynków zewnętrznych
– naprawę tynków na cokole i ścianach szczytowych
– docieplenie ścian szczytowych
– osiatkowanie budynku
– nałożenie tynku mineralnego o strukturze „baranek”
– naprawę balkonów
– naprawę obróbek blacharskich
– malowanie
– naprawę studzienek doświetlających piwnice

 

Budynek mieszkalny przy ul. Orkana 9 w Kielcach

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projekt, który obejmował między innymi:
– usunięcie płyt azbestowo-cementowych wraz z dociepleniem z wełny mineralnej
– docieplenie ścian szczytowych
– wymianę okien piwnicznych
– wymianę obróbek blacharskich
– wykonanie przełożenia opaski wokół budynku na nową podsypkę
– usunięcie tynku nakrapianego
– naprawę tynku w loggiach i na cokole
– malowanie konstrukcji wiatrołapów
– dobranie kolorystyki i malowanie zewnętrzne

referencje ul. Orkana 9
referencje ul. Orkana 9 w Kielcach

Budynek mieszkalny przy ul. Toporowskiego 83 w Kielcach

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projekt, który obejmował między innymi:
-usunięcie płyt azbestowo-cementowych wraz z ociepleniem z wełny mineralnej na ścianach zewnętrznych oraz docieplenie tych ścian
– kołkowanie istniejącego ocieplenia ze styropianu
– wymianę okien piwnicznych, obróbek blacharskich, wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej
– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wiatrołapów

Budynek mieszkalny przy ul. Orkana 26 w Kielcach

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projekt, który obejmował między innymi:
– usunięcie ścian zewnętrznych skorodowanej, lokalnie obsypanej wyprawy tynkarskiej
– wykonanie drugiej warstwy izolacji termicznej – system bezspoinowy
– wymiana okien piwnic, obróbek blacharskich, odtworzenie opaski wokół budynku, naprawa tynków zewnętrznych na cokole i w loggiach, naprawę płyt balkonowych, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie z zewnątrz ścian całego budynku.

referencje Orkana 26

Budynek mieszkalny w Kielcach przy ul. Nałkowskiej 6

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projket, który obejmował między innymi:
– usunięcie z powierzchni ścian skorodowanej, lokalnie odspojonej wyprawy tynkarskiej, następnie wykonanie drugiej warstwy izolacji termicznej wg bezspoinowego systemu ociepleń
-usunięcie z powierzchni ścian izolacji termicznej wraz z wyprawą elewacyjną, a następnie wykonanie nowej izolacji termicznej wg bezpoinowego systemu dociepleń
-wymianę okein piwnic, obróbek blacharskich, odtworzenie opaski wokół budynku, naprawę tynków zewnętrznych na cokole i loggiach, naprawę płyt balkonowych loggi, zabezpieczenia antykorozyjne, malowanie zewnętrzne.

referencje Nałkowskiej 6 Kielce

Komenda Wojewódzka Policji

Nasze Biuro projektów wykonało kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskało decyzję o pozwoleniu na budowę.

Zadanie obejmowało wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej oraz charakterystykę energetyczną.

referencje
referencje, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach