Oczyszczalnia Ścieków Kęty

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KĘTY

Oczyszczalnia ścieków w Kętach zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta Kęty (woj. małopolskie), na prawym brzegu rzeki Soły. Realizacja polegała na rozbudowie części osadowej. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, w której zastosowano nisko obciążony osad czynny, dostosowany do prowadzenia procesu denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji z gospodarką osadową opartą o procesy fermentacji, odwodniania i higienizacji. Zaprojektowaliśmy konstrukcję dla 31 obiektów.