Archiwum kategorii: Obiekty produkcyjne

Oczyszczalnia Ścieków Kęty

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KĘTY

Oczyszczalnia ścieków w Kętach zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta Kęty (woj. małopolskie), na prawym brzegu rzeki Soły. Realizacja polegała na rozbudowie części osadowej. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, w której zastosowano nisko obciążony osad czynny, dostosowany do prowadzenia procesu denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji z gospodarką osadową opartą o procesy fermentacji, odwodniania i higienizacji. Zaprojektowaliśmy konstrukcję dla 31 obiektów.

HALA MAGAZYNOWA W ANTONINOWIE, gm. Piaseczno

Zamierzenie projektowe obejmowało budowę budynku hali magazynowej, jednonawowej , jednokondygnacyjnej o konstrukcji prefabrykowanej, żelbetowej.
Okres realizacji: 2016 rok

Układ konstrukcyjny obiektu i przyjęte schematy statyczne:
– słupy utwierdzone w stopach fundamentowych i wolnopodparte w poziomie dźwigarów dachowych
– dźwigary dachowe wolnopodparte, jednoprzęsłowe
– układ bezpłatwiowy
– belki ścian, płatwie – jednoprzęsłowe, wolnopodparte
– belki podwalinowe jednoprzęsłowe, wolnopodparte
– stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na podłożu gruntowym

Witamy na naszej stronie interentowej

Witamy serdecznie na naszej stronie!

Biuro Projektów PRO-DETAN powstało 1 sierpnia 1992 roku. Jesteśmy jednostką projektowania budowlanego. Wykonujemy kompletne projekty budowlane obiektów budownictwa: przemysłowego, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowego. Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie na budowach. Posiadamy kadrę rzeczoznawców budowlanych. Wykonujemy opinie techniczne i ekspertyzy budowlane. Projektanci zatrudnieni w biurze posiadają uprawnienia do projektowania i nadzorowania w budownictwie. Są członkami świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zapewniamy naszym klientom doradztwo i reprezentację w uzyskiwaniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwoleń na realizację inwestycji.

Oferta
Wykonujemy kompletne projekty budowlane obiektów budownictwa:

– przemysłowego
– użyteczności publicznej
– mieszkaniowego

Prowadzimy na budowach:

– nadzory autorskie
– nadzory inwestorskie

Wykonujemy także:

– opinie techniczne
– ekspertyzy budowlane