HALA MAGAZYNOWA W ANTONINOWIE, gm. Piaseczno

Zamierzenie projektowe obejmowało budowę budynku hali magazynowej, jednonawowej , jednokondygnacyjnej o konstrukcji prefabrykowanej, żelbetowej.
Okres realizacji: 2016 rok

Układ konstrukcyjny obiektu i przyjęte schematy statyczne:
- słupy utwierdzone w stopach fundamentowych i wolnopodparte w poziomie dźwigarów dachowych
- dźwigary dachowe wolnopodparte, jednoprzęsłowe
- układ bezpłatwiowy
- belki ścian, płatwie – jednoprzęsłowe, wolnopodparte
- belki podwalinowe jednoprzęsłowe, wolnopodparte
- stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na podłożu gruntowym