HALA MAGAZYNOWA W ANTONINOWIE, gm. Piaseczno

Zamierzenie projektowe obejmowało budowę budynku hali magazynowej, jednonawowej , jednokondygnacyjnej o konstrukcji prefabrykowanej, żelbetowej.
Okres realizacji: 2016 rok

Układ konstrukcyjny obiektu i przyjęte schematy statyczne:
– słupy utwierdzone w stopach fundamentowych i wolnopodparte w poziomie dźwigarów dachowych
– dźwigary dachowe wolnopodparte, jednoprzęsłowe
– układ bezpłatwiowy
– belki ścian, płatwie – jednoprzęsłowe, wolnopodparte
– belki podwalinowe jednoprzęsłowe, wolnopodparte
– stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na podłożu gruntowym