referencje

referencje

referencje, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Referncje dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku Komisariatu Policji oraz budowa garaży na 3 pojazdy oraz wiaty na 2 pojazdy samochodowe wraz z zagospodarowaniem terenu.