Komenda Wojewódzka Policji

Nasze Biuro projektów wykonało kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskało decyzję o pozwoleniu na budowę.

Zadanie obejmowało wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej oraz charakterystykę energetyczną.

referencje
referencje, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach