Budynek mieszkalny przy ul. Toporowskiego 81 w Kielcach

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projket, który obejmował między innymi:
- demontaż okładzinowych płyt azbestowo-cementowych
- docieplenie ścian
- usunięcie tynku nakrapianego na ścianach osłonowych
- malowanie farbą silikatową
- naprawa płyt balkonowych
- wymiana okien piwnicznych
- przebicie otworów wentylacyjnych dla stropodachu, montaż kratek wentylacyjnych
- wymiana obróbek blacharskich
- zabezpieczenie antykorozyjne
- malowanie
- wymiana zwodów odgromienia pionowego

referencje ul. Toporowskiego 81 w Kielcach

remont elewacji przy ul. Toporowskiego 81 w Kielcach