Budynek mieszkalny przy ul. Toporowskiego 81 w Kielcach

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projket, który obejmował między innymi:
– demontaż okładzinowych płyt azbestowo-cementowych
– docieplenie ścian
– usunięcie tynku nakrapianego na ścianach osłonowych
– malowanie farbą silikatową
– naprawa płyt balkonowych
– wymiana okien piwnicznych
– przebicie otworów wentylacyjnych dla stropodachu, montaż kratek wentylacyjnych
– wymiana obróbek blacharskich
– zabezpieczenie antykorozyjne
– malowanie
– wymiana zwodów odgromienia pionowego

referencje ul. Toporowskiego 81 w Kielcach
remont elewacji przy ul. Toporowskiego 81 w Kielcach