Witamy na naszej stronie interentowej

Witamy serdecznie na naszej stronie!

Biuro Projektów PRO-DETAN powstało 1 sierpnia 1992 roku. Jesteśmy jednostką projektowania budowlanego. Wykonujemy kompletne projekty budowlane obiektów budownictwa: przemysłowego, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowego. Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie na budowach. Posiadamy kadrę rzeczoznawców budowlanych. Wykonujemy opinie techniczne i ekspertyzy budowlane. Projektanci zatrudnieni w biurze posiadają uprawnienia do projektowania i nadzorowania w budownictwie. Są członkami świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zapewniamy naszym klientom doradztwo i reprezentację w uzyskiwaniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwoleń na realizację inwestycji.

Oferta
Wykonujemy kompletne projekty budowlane obiektów budownictwa:

– przemysłowego
– użyteczności publicznej
– mieszkaniowego

Prowadzimy na budowach:

– nadzory autorskie
– nadzory inwestorskie

Wykonujemy także:

– opinie techniczne
– ekspertyzy budowlane

Oczyszczalnia Ścieków Kęty

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KĘTY

Oczyszczalnia ścieków w Kętach zlokalizowana jest w północno-zachodniej części miasta Kęty (woj. małopolskie), na prawym brzegu rzeki Soły. Realizacja polegała na rozbudowie części osadowej. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, w której zastosowano nisko obciążony osad czynny, dostosowany do prowadzenia procesu denitryfikacji oraz biologicznej defosfatacji z gospodarką osadową opartą o procesy fermentacji, odwodniania i higienizacji. Zaprojektowaliśmy konstrukcję dla 31 obiektów.

Elektrownia TURÓW

Elektrownia Turów w Bogatyni (powiat zgorzelecki) jest trzecią co do wielkości węglową elektrownią cieplną w Polsce. Działa od 1962 r.

Konstrukcja obiektu powstaje we współpracy z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH.

89% wynosi obecne zaawansowanie prac objętych kontraktem na budowę bloku energetycznego o mocy 496 MW brutto w Elektrowni Turów. Inwestycja realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) i ma znacząco przyczynić się m.in. do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz lepszego wykorzystania złóż węgla w kopalni Turów.

Celem prac jest wydłużenie żywotności bloków o min. 20 lat, zwiększenie ich mocy z 235 MW do 250 MW oraz poprawa sprawności i dyspozycyjności jednostek. Modernizacji poddawane są główne wyspy technologiczne (kotły, turbiny, generatory, elektrofiltry, systemy sterowania). Zmniejszyć ma się emisja tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłu. Projekt jest warty około 800 mln zł.

Kajakarnia – Augustów

Przedmiotem opracowania był projekt w branży konstrukcyjnej budowy budynku bazy kajakarzy w ramach inwestycji – „Budowa ośrodka sportów wodnych – bazy kajakarzy oraz zagospodarowanie terenu gimnazjum nr 1 i błoni nad rzeką Nettą w Augustowie.

Posadowienie obiektu na złożonych warunkach gruntowo-wodnych.

Układ konstrukcyjny obiektu

• Część magazynowo-warsztatowa
Konstrukcja żelbetowa o układzie płytowo-żebrowym, podłużnym, opartym na słupach i ścianach żelbetowych.
• Zaplecze treningowe
Konstrukcja żelbetowa o układzie płytowym podłużnym, opartym na murowanych i wylewanych ścianach nośnych.

Kilka ujęć z realizacji.

HALA MAGAZYNOWA W ANTONINOWIE, gm. Piaseczno

Zamierzenie projektowe obejmowało budowę budynku hali magazynowej, jednonawowej , jednokondygnacyjnej o konstrukcji prefabrykowanej, żelbetowej.
Okres realizacji: 2016 rok

Układ konstrukcyjny obiektu i przyjęte schematy statyczne:
– słupy utwierdzone w stopach fundamentowych i wolnopodparte w poziomie dźwigarów dachowych
– dźwigary dachowe wolnopodparte, jednoprzęsłowe
– układ bezpłatwiowy
– belki ścian, płatwie – jednoprzęsłowe, wolnopodparte
– belki podwalinowe jednoprzęsłowe, wolnopodparte
– stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na podłożu gruntowym

Certyfikaty ze szkolenia

Poniżej przedstawiamy certyfikaty z ukończonego szkolenia
pt. „Nowoczesne rozwiązania konstrukcji sprężonych stropów belkowo – pustakowych wg systemów RECTOBETON oraz RECTOLIGHT”,
zorganizowanego przez producenta sprężonych systemów stropowych RECTOR Polska sp. z o.o.