Budowa Kompostowni Odpadów Biodegradowalnych

Biuro Projektów PRO-DETAN s.c. wykonało projekt budowlany i wykonawczy dla zadania „Budowa Kompostowni Odpadów Biodegradowalnych” dla branży architektoniczno-konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, elektroenergetycznej, drogowej i geotechnicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń i pozwoleń budowlanych.

 

Budowa Kompostowni Opadów Biodegradowalnych
Budowa Kompostowni Opadów Biodegradowalnych