Budynek mieszkalny przy ul. Orkana 26 w Kielcach

Biuro Projektów PRO-DETAN wykonało projekt, który obejmował między innymi:
– usunięcie ścian zewnętrznych skorodowanej, lokalnie obsypanej wyprawy tynkarskiej
– wykonanie drugiej warstwy izolacji termicznej – system bezspoinowy
– wymiana okien piwnic, obróbek blacharskich, odtworzenie opaski wokół budynku, naprawa tynków zewnętrznych na cokole i w loggiach, naprawę płyt balkonowych, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie z zewnątrz ścian całego budynku.

referencje Orkana 26