Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa podziękowania

Podziękowania od Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa za propagowanie w 2012 roku na łamach kwartalnika „Biuletyn Świętokrzyski” nowoczesnych rozwiązań inżynierskich w budownictwie, których Biuro Projektów PRO-DETAN jest twórcą.

podziękowania