Podczyszczalnia wód przy ul. Wikaryjskiej

Podczyszczalnia wód przy ul. Wikaryjskiej w ramach projektu:
„Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce
Zadanie 2. Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej.”

Zbiornik
Zbiornik
Zbiornik
Zbiornik

Dodaj komentarz